Termal Analizler

Açıklama

Termal Analizler

TERMAL ANALİZLER

Simültane Termal Analiz (TG-DTA/TG-DSC/TG)

Simültane termal analiz ünitesi (TG-DTA / TG-DSC / TG): Simultaneous thermal analysis unit (TG-DTA / TG-DSC / TG): Simültane termal analiz iki veya daha fazla termal analiz tekniğinin aynı anda tek bir numune üzerine uygulanmasıdır.

Cihaz ile, kütle değişimi, dekompozisyon, termal kararlılık, oksidasyon, dönüşüm entalpisi, spesifik ısı (Cp), faz geçiş sıcaklıkları, cam geçiş sıcaklığı, kristalizasyon davranışları, faz diyagramları vb. analizler yapılabilmektedir. 

Sistem oda sıcaklığı ile maksimum 1500°C sıcaklık aralığında 0-40°C/dk ısıtma/soğutma hızı ile ölçümler yapabilmektedir. İnert ya da oksitleyici (vakum altında) atmosferde ölçümler yapılabilmektedir.

Termal Difüzivite & Termal İletkenlik

Cihaz, malzemelerin 0.001-10cm2/s aralığındaki termal difüzivitesinin (geçirgenliğinin) belirlenmesi için ASTM E—1461, DIN EN 821'e uygun olan Mikroflaş Lazer Flaş cihazıdır. 

Cihaz ile aynı zamanda STA cihazından alınan spesifik ısı (Cp) değeri kullanılarak 0.1-2000 W/m.K aralığında termal iletkenlik belirlenebilir. 

Cihaz oda sıcaklığı ile maksimum 1100°C sıcaklık aralığında kullanılabilir ve numune değiştiricilidir (aynı anda 3 numunenin ölçümüne olanak sağlayan). İnert, oksitleyici atmosferde ya da vakum altında (10-2 mbar) ölçümler yapılabilmektedir. Flaş kaynağı olarak 1064nm dalga boyuna sahip ND:GGG lazer kullanılmakta ve numunenin sıcaklık değişimi sıvı azot soğumalı InSb detektör ile yapılmaktadır.

Isıl Genleşme Katsayısı Tayini (Dilatometre)

Dilatometre cihazları, ihmal edilebilir yük altında ve kontrollü sıcaklık programına tabi tutulan bir malzemenin boyutsal değişimlerinin sıcaklığın fonksiyonu olarak ölçümünde kullanılır. 

Ölçümler sonucunda; numunenin termal genleşme katsayısı, hacimsel genleşme, faz dönüşümleri, cam geçiş sıcaklığı ve yumuşama noktası tespit edilebilir. Bilgisiyar kontrollü sistem, yatay konumda oda sıcaklığı ile 1100°C sıcaklık aralığında 5-10°C/dk ısıtma/soğutma hızı ile ölçümler yapabilmekte fırın sıcaklığı 1200°C'ye kadar çıkabilmektedir. 

Sistem, 5000 mikrona kadar olan uzunluk değişimlerini ölçebilmektedir.

Cihazın ergimiş silika ve alümina olmak üzere değiştirilebilir iki farklı numune tutucusu (max. kullanım sıcaklığı 1100°C) mevcuttur. Oksidatif yada inert atmosferde ölçümler yapılabilmektedir.

Optik Dilatometre ile Sinterleme Analizi / Isı Mikroskobu ile Ergime Davranışı Tayini

Optik dilatometre ile ısıtma sürecinde çekme, genleşme gibi numunenin boyutsal değişimi herhangi bir kuvvet uygulanmadan ölçülmektedir ve endüstriyel fırın rejimi cihaz fırınına adapte edilebilmektedir. 

Seramik bünyelerin pişme periyodu esnasında, sinterleşme davranışlarının incelenmesi ve dönüşüm sıcaklıklarının belirlenmesi mümkündür. Numune boyutu maksimum 15*5*5 mm boyutunda olması gerekir. 

Isı mikroskobu ile ısıtma süresince, bir veya aynı anda iki numunenin sinterleme, yumuşama, küre, yarı küre ve ergime sıcaklıkları gibi karakteristik sıcaklıkları atomatik olarak belirlenmektedir. Aynı zamanda ısı mikroskobu olarak da kullanılabilen optik dilatometre cihazı ile frit, sır ve cam seramikler de dahil olmak üzere her türlü seramik bünyenin termal davranışlarını incelemek mümkündür. 

Isı mikroskobu analizi için 20-30 g kuru malzeme gerekmektedir. 

Oda sıcaklığı ile maksimum 1600°C sıcaklık aralığında, maks. 80 K/dk. ısıtma/soğutma hızı ile analiz yapılabilmektedir.


**Analiz talebinde bulunursanız lütfen sayfa sonundaki "Analiz Talep ve Numune Gönderim Formu"' nu numuneleriniz ile birlikte SAM' a ulaştırınız.

Detay

  • Kategori: Analiz
  • Tarih: 16 Şubat 2017 - Perşembe
  • Sosyal Medyada Paylaş

Bağlantılı Diğer Haber / Duyurular