Ar-Ge

Proje Bilgilendirme

PROJE BİLGİLENDİRME

SAM A.Ş. bünyesinde yapılan projeler genel olarak 3 grupta toplanmaktadır

Ortak Yarar Projeleri ve İnovatif Projeler:

Ortak yarar projeleri, sektörün teknolojik ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda, işbirliği ortağı firmaların AR-GE bölümü sorumlularının katılımı ile belirlenerek ortaklaşa gerçekleştirilen ve sonuçları tüm işbirliği ortağı firmalar ile paylaşılan projelerdir. İnovatif projeler ise, Sektörde faaliyet gösteren firmaların kullandıkları hammadde, yarı ürün veya ürünlerin iyileştirilerek, firmaların dünya pazarında rekabet edebilmelerini sağlamak amacıyla SAM bünyesinde gerçekleştirilerek işbirliği ortağı ve/veya işbirliği ortağı olmayan firmalara satılabilen ve SAM'a gelir getiren projelerdir. Bu projelerde, ortak yarar projelerinde geçerli olan sistematik geçerlidir.

İkili Projeler:

İşbirliği ortağı ve/veya işbirliği ortağı olmayan firmalar tarafından talep edilen konuda gerçekleştirilen ve bir gizlilik anlaşması çerçevesinde sonuçları sadece ilgili firmaya iletilen projelerdir.

Resimler