Fiyatlar

Ar-Ge Fiyat Listesi

AR-GE TEKNOLOJİK DESTEK HİZMETLERİ
UYGULANAN TEST/ANALİZ ADINUMUNESÜREFİYATNUMUNE SAKLAMA SÜRESİ
Numune Hazırlama*-50,00 TL/Adet-
Taramalı Elektron Mikroskobu
(FESEM-EDX-WDX)
Toz Halinde Min. 20 g
Katı Halde 5x5 mm Numune
5 Gün250,00 TL/Saat15 gün
Optik Mikroskop
Metalografik İnceleme ve Değerlendirme
Min. 1x1 mm2 Numune2 Gün
120,00 TL/Saat15 gün
X Işınları Difraksiyonu (XRD)
Kalitatif Mineralojik Analiz
Kantitatif Mineralojik Analiz
Numune Hazırlama (Toz halinde olmayan numuneler)
100 g Numune3 Gün150,00 TL/Adet
250,00 TL/Adet
30,00 TL/Adet
1 yıl
X-Işınları Flüoresansı (XRF)
Yarı Kantitatif
Kantitatif
100 g Numune3 Gün150,00 TL/Adet
200,00 TL/Adet
1 yıl
Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM)Max. 4 mm kalınlık ve Max. 1 cm çapında Numune1 Gün520,00 TL/Saat-
Fourier Transform Infrared Spektrometresi(FTIR)Toz Min. 20 g veya 2x2 mm2 Numune1 Gün80,00 TL/Adet1 yıl
Isıl Genleşme Katsayısı Tayini (Dilatometre)Min. 25x5x5 mm3 Numune5 Gün150,00 TL/Adet1 ay
Isıl Genleşme Katsayısı Tayini (Dilatometre) Refrakter ÖlçümüMin. 50x10x10 mm35 Gün200,00 TL/Adet1 ay
TG-DTA/DSC Analizi100 g Numune5 Gün180,00 TL/Adet1 ay
Isı Kapasitesi Ölçümü100 g Numune1 Hafta235,00 TL/Adet1 ay
Termal Difüzivite
(Laser Flash yöntemi ile 200 oC Aralıkla 1000 oC ’ye kadar)
1 Numune
2 Numune
3 Numune
Termal İletkenlik (Yüksek Sıcaklık)
Termal İletkenlik (Oda Sıcaklığı)
Silindir Numune için
Min. 30 mm çap,
Kalınlık 0,05-5 mm
Kare Numune için;
Min. 10 x10 mm2
1 Hafta310,00 TL
365,00 TL
470,00 TL
470,00 TL/Adet
150,00 TL/Adet
1 ay
Termal İletkenlik Ölçümü
(İletkenliği 0-10 W/mK arasında değişen numuneler için)
Min. 5 mm Kalınlık2 Gün100,00 TL/Adet1 ay
Optik Dilatometre Kullanımı
Optik Dilatometre ile Sinterleme Davranışı İncelemesi
(En az 3, en çok 5 ölçüm)
Min. 200 g Toz veya 5x10 cm2 Numune1 Hafta150,00 TL/Adet
300,00 TL/Adet
1 ay
Fleximetre (ODLT) Cihazı İle Deformasyon ÖlçümüMin. 85x5x5 mm3 Numune1 Hafta155,00 TL/Adet1 ay
Fleximetre İle Sırın Basma Gerilimi TayiniMin. 90x5x5mm3 (Sırlı Bünye)
Min. 70x5x5 mm3 (Sır ve Bünye)
1 Hafta330,00 TL/Adet1 ay
Isı Mikroskobu ile Ergime Davranışı Tayini100 g Numune1 Hafta150,00 TL/Adet1 ay
He Piknometresi ile Tozlarda Kütle Yoğunluğu Tayini100 g Numune1 Gün40,00 TL/Adet15 gün
Tane Boyut Dağılımı Analizi (Lazer Tekniği ile)100 g Numune1 Gün70,00 TL/Adet1 hafta
X-Işınları Sedigrafi Yöntemiyle Tane Boyut Dağılım Tayini100 g Numune2 Gün120,00 TL/Adet1 hafta
Zetasizer ile Nano Boyutta Tane Dağılım Analizi (5nm–5µm)100 g Numune2 Gün100,00 TL/Adet15 gün
Refrakter Malzemelerde Aside Dayanıklılık TayiniMin. 50x50x50 mm3 Numune1 Hafta200,00 TL/Adet1 ay
Elek Analizi (600µ-125µ)Min. 100 g Numune1 Gün100,00 TL/Adet-
BET Cihazı Yüzey Alanı Ölçümü
BET Cihazı Por Analizi (2nm-100nm)
100 g NumuneMax. 5 Gün130,00 TL/Adet
260,00 TL/Adet
1 ay
Kil/Kaolenlerin Fiziksel Test Tayini
 (Hazırlama, Kuru ve Pişme Küçülmesi, Kuru ve Pişme
Mukavemeti, Renk Ölçümü, % Su emme)
Min. 2 Kg Numune1 Hafta240,00 TL/Adet1 ay
Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümü (Portatif Profilometre)Min. 10x10 cm2 Numune2 Gün35,00 TL/Adet1 ay
Zeta Potansiyeli Ölçümü
 Zeta Potansiyel Eğrisi Oluşturma (6 noktalı)
200 g Numune2 Gün90,00 TL/Adet
325,00 TL/Adet
1 hafta
Optimum Elektrolit Tayini
(Hazırlama, Katı konsantrasyonunun belirlenmesi, Ph Ölçümü,
Litre Ağırlığı, Viskozite, Plastisite, Kalınlık Alma Hızı)
Min. 5 Kg Numune2 Hafta260,00 TL/Adet1 ay
Mukavemet Ölçümü
 Kuru Mukavemet Ölçümü
Pişmiş Mukavemet Ölçümü ( Fırın Kullanımı Hariç)
Min. 10 cm Boyutunda 5 Adet Numune3 Gün100,00 TL/Numune
50,00 TL/Numune
50,00 TL/Numune
1 ay
Fırın Kullanımı
1250 oC’ ye kadar
1500 oC’ ye kadar
1650 oC’ ye kadar
Gradyan fırın 1300 oC’ ye kadar Frit ergitme
Frit ergitme Pota Ücreti
*-105,00 TL/Adet
130,00 TL/Adet
170,00 TL/Adet
260,00 TL/Adet
130,00 TL/Adet
50,00 TL/Adet
-
Sertlik Ölçümü
Mikro sertlik ölçümü
Makro sertlik ölçümü
Numune Hazırlama (Min. 3 Adet)
Min. 2x2 cm2 Numune-80,00 TL/Adet
80,00 TL/Adet
50,00 TL/Adet
15 gün
INSTRON Mukavemet Cihazı
Çekme Deneyi, 1 Numune
Çekme Deneyi, 2-5 Numune
Çekme Deneyi, 6 ve Üzeri
Basma deneyi
Eğme Mukavemeti(4 Nokta Eğme)
Numune hazırlama işlemi yapılmamaktadır.
Numune boyutu Max. 80 mm Çap
ve 160 mm Uzunluk 1 Set 5 Numune
1 Gün90,00 TL/Adet
80,00 TL/Adet
65,00 TL/Adet
90,00 TL/Adet
90,00 TL/Adet
-
Plastisite ÖlçümüMin. 1 Kg Numune36 Gün130,00 TL/Adet1 hafta
Elastik Modül Ölçümü (Sonik Sistemle)Min. 1x1x0,5 cm3 Numune2 Gün100,00 TL/Adet1 hafta
Yaş Kimyasal Metot ile B2O3 Miktarının TayiniMin. 20 g Numune5 Gün230,00 TL/Adet15 gün
Reometre Cihazı ile Viskozite ÖlçümüMin. 100 ml Çamur1 Gün100,00 TL/Adet1 hafta
Değirmen Öğütücü Bilye Öğünme TestiMin. 3 Kg Numune1 Hafta500,00 TL/Adet2 hafta


Açıklamalar :

1- Fiyatlarımıza KDV dâhil değildir.

2-  İşaretli testler TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

3- (*) Talebin detaylarına göre belirlenmektedir.

4- (**) Parti büyüklüğüne göre belirlenir.

Resimler