9. Uluslararası Seramik Kongresine KAtılım

Açıklama

9. Uluslararası Seramik Kongresine KAtılım

9. ULUSLARARASI SERAMİK KONGRESİNE KATILIM SAĞLADIK

26-28 Kasım 2015 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Türk Seramik Derneği işbirliği ile Korel Otel’de düzenlenen 9. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi; bilim, sanat ve sektör temsilcilerini buluşturdu. Afyon’da düzenlenen kongreye Seramik Araştırma Merkezi'nden aşağıda başlıkları belirtilen dört farklı çalışmayla katılım sağlandı. Bunlardan ikisi sözlü, biri poster sunumudur. 

 "EngopKompozisyonunda Zirkon Yerine Kullanılabilecek OpaklaştırıcılarınGeliştirilmesi"

İrem Kağnıcıoğlu¹, M. Fahri Özer², AlpagutKara¹´²

¹ Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi Mühendisliği Bölümü, Eskişehir

² Seramik Araştırma Merkezi A.Ş. Anadolu Üniversitesi YunusemreKampüsü ETGB Anadolu Teknoparkı, Eskişehir

 

YapıMalzemeleriÜretimindeYaşamDöngüsüDeğerlendirmesiYaklaşımınınÖnemi veBirUygulamaÖrneği

GüldenTok1,2, LeventKaracasulu1,3, ZerrinÇokaygil1, AysunÖzkan1, MüfideBanar1,AlpagutKara2,3, MelikeMetesoy4

1Anadolu Üniversitesi, MühendislikFakültesi, ÇevreMühendisliğiBölümü, İkiEylülKampüsü, Eskişehir, Türkiye

2SeramikAraştırmaMerkeziA.Ş.AnadoluÜniversitesiYunusemreKampüsüETGB AnadoluTeknoparkı, Eskişehir

3Anadolu Üniversitesi, MühendislikFakültesi, MalzemeBilimiveMühendisliğiBölümü, İkiEylülKampüsü, Eskişehir

4Sörmaş SöğütRefrakterMalzemeleriA.Ş., Bilecik, Türkiye

 

The Crystallization Behaviour, Microstructure and Wear properties of the Anorthitebase Glass Ceramic Glazes

GüneşÇiğdemirKorç1, Ayşe Tunalı2, YeşimBaltacı2, AlpagutKara1,3

1Ceramic Research Center, AnadoluUniversity, YunusemreCampus ETGB AnadoluSciencepark, Eskişehir/Turkey

2Eczacıbaşı Building Product Co. VitrAInnovation Centre, Bilecik/Turkey

3 AnadoluUniversity, Department of Material Science and Engineering,İkiEylülCampus, 26555/Eskişehir/Turkey

 

Karbon Bağlı AZS Sürgü Plakalarının Geliştirilmesi

Melike METESOY¹, Pervin GENÇOĞLU², Ahmet ARPAÖZܹ, AlpagutKARA²´³

¹ SörmaşSöğüt RefrakterMalzemeler A.Ş, Bozüyük Devlet Yolu, 3. Km, Söğüt/Bilecik

² Seramik Araştırma Merkezi A.Ş. Anadolu Üniversitesi YunusemreKampüsü, ETGB Anadolu Teknoparkı, Eskişehir

³ Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Eskişehir

Detay

  • Kategori: Haberler
  • Tarih: 14 Aralık 2015 - Pazartesi
  • Sosyal Medyada Paylaş

Resimler