SERES'14 Kongresi

Açıklama

SERES'14 Kongresi

SERES'14 KONGRESİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Türk Seramik Derneği (TSD) ve Anadolu Üniversitesi tarafından 15-17 Ekim 2014 tarihlerinde, Anadolu Üniversitesi, Yunusemre Yerleşkesi, Kongre Merkezi salonlarında, SERES’14 III. International Ceramic, Glass, Porcelain Enamel, Glaze and Pigment Congress (III. Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Kongresi) gerçekleştirildi.

 Anadolu Üniversitesi’nin seramik üretim tesislerine ve seramik malzemeler konusunda eğitim/öğretim faaliyeti yapan diğer üniversitelere olan yakınlığı da bu kongreyi özellikle sektör çalışanları ve öğrenciler için de cazip kılan bir unsur olarak öne çıkdı. Daha önce gerçekleştirilen Seres’11 kongresi esnasında elde edilen tecrübeler Seres’14 kongresinin sadece bölgesel düzeyde değil, ayrıca ulusal ve uluslararası platformlarda konuyla ilgili daha fazla sayıda akademisyen, öğrenci, seramik sektörü temsilcileri ve kamu çalışanlarının da ilgisini çekti.

 Kongre içeriği seramik malzemelerle ilgili olan sanattan bilime tüm alanları ilgilendirecek aktivitelerle zenginleştirildi. Sanatsal çalışmalar kapsamında, 2 adedi jürili olmak üzere toplam 3 adet Seramik, Cam ve Çini sergileri düzenlendi. Aynı zamanda, “Füzyon Tekniği Uygulamaları”, “Sanatsal Emaye Okulu” gibi farklı konularda da atölye ve eğitim çalışmaları organize edildi.

 Tüm bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde Seramik Araştırma Merkezi’nin insan kaynağı ve işbirliği ağının etkisi ve katkısı büyüktür. Seramik Araştırma Merkezi geleneksel seramiklerle ilgili oturum, panel ve eğitimlerin düzenlenmesinde öncü olmuş, seramik sektörü temsilcilerinin katılımını desteklemiştir. Seramik Araştırma Merkezi mühendis kadrosu tarafından ilgili oturumlarda sözlü ve poster sunumları yapılmıştır. Bu başlıklar şu şekildedir:

Panel Katılımları:

CEN/TC 67 ve ISO/TC 189 Karo seramik teknik komitelerince oluşturulan veya oluşturulmakta olan test metotları ile gelen yenilikler ve değişiklikler

Gülden Tok

Sözlü Sunumlar:

An Investigation into the Problem of “Delayed curvature” in Glazed and Unglazed Porcelain Tiles                                                                                                 Güneş Çiğdemir KORÇ, Neslihan TAMSÜ SELLİ, Şenay TÜRK, Vedat BAYRAK, Yıldız YILDIRIM, Hidayet ÖZDEMİR, Kağan KAYACI, Cem SEVİK, Servet TURAN, Ferhat KARA, Alpagut KARA                         

Porcelain Tile Slurries Containing Various Amount of Boric Acid (H3BO3) with Improved Rheological Properties                                                                                    Mustafa Fahri ÖZER, Alpagut KARA

Development of Whitening Agents to Decrease The Zircon Content in Engobe                                                                                                                                      İrem KAĞNICIOĞLU, Mustafa Fahri ÖZER, Alpagut KARA

Investigate of the Milling Process on the Colour Properties of Micron Sized  Pigments For Inkjet Decoration of Ceramic Tiles                                                              Eda KÜÇÜKOĞLU, Emel ÖZEL

Physical and Rheological Behavior of Water Based Ceramic Inks                                                                                                                                                         Gülşen L. GÜNGÖR, Alpagut KARA, Davide GARDINI, Magda BLOSI, Michele DONDI, Chiara ZANELLI

Poster Sunumları:

Investigation of submicron pigment and glaze interactions for digital tile decoration                                                                                                                             Selin BAKLACI, Alpagut KARA, Gülşen Leyla GÜNGÖR

Developing High Wear Resistant Porcelain Tile Glass-ceramic Glazes Under Industrial Fast Firing Condition                                                                                          Ayşe TUNALI, Güneş Çiğdemir KORÇ, Yeşim BALTACI, Alpagut KARA

 

Siz işbirliği ortaklarımıza, kongremize göstermiş olduğunuz destekten ötürü teşekkürlerimiz sunarız.

 

Prof. Dr. Alpagut KARA

 

Kongre Düzenleme Başkanı

Detay

  • Kategori: Haberler
  • Tarih: 13 Kasım 2014 - Perşembe
  • Sosyal Medyada Paylaş

Resimler

SERAMİK ARAŞTIRMA MERKEZİ  - SAM A.Ş.