Fiziksel Testler

Açıklama

Fiziksel Testler

FİZİKSEL TESTLER

Tane Boyut Dağılımı Analizi (Lazer Tekniği ile )

Lazer difraksiyon tekniği ile hammadde, çamur ve sırların 0.2-2000 pm arası tane boyutları ölçülebilmektedir. Ölçüm sonucunda, d10, d50, d90 değerleri, hacim veya yüzey cinsinden boyut dağılım yüzde değerleri tespit edilebilmekte ve tane boyut dağılımı grafik olarak verilebilmektedir.

X-ışınları Sedigrafi Yöntemiyle Tane Boyut Dağılım Tayini

Özellikle kaolen ve kil gibi tabakalı yapıya sahip hammaddelerin hassas tane boyut ölçümü için uygun bir tekniktir. Dar ve yatay bir x-ışını tabancası kullanarak, sıvı içerisindeki partiküllerinin relative kütle konsantrasyonunu x-ışınının şiddetini ölçerek belirler. Homojen dağıtılmış katı ve sıvı karışımı ölçüm hücresine verilir. Katı partiküller bir miktar x-ışını enerjisini absorplar. X-ışını tarama yaparken karıştırma işlemi durur ve tanelerin çökmesine izin verilir. Tanelerin, viskozitesi ve yoğunluğu bilinen bir ortamda çökme hızı Stokes kanununa uyarlanarak tane partikül boyutu belirlenir. Sedigrafı ile hammadde, çamur ve sırların 0.1-300 mikrometre arası tane boyutları ölçülebilmektedir. Ölçüm sonucunda, d10, d50, d90 değerleri ile kümülatif kütle yüzde değerleri tespit edilebilmekte ve tane boyut dağılımı grafik olarak verilebilmektedir.

Spektrofotometre ile Renk Ölçümü (L-a-b)

Seramik sektöründe tasarımların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla diğer teknik parametrelerin yanında renk farklılıkları da önemlidir ve kalite kontrol sürecinde kontrol edilmesi gereken bir parametredir. Spektrofotometre (Renk ölçüm cihazı) bir örnek ve birbirine uygun renk vermesi için tasarlanmış, tek renkli seramik karolar arasındaki küçük renk farklılıklarını tayin etmek / birbirleri ile karşılaştırmak için kullanılan uygun geometride ve farklı standartlara uygun çalışabilen bir cihazdır. Aynı zamanda, farklı numunelerin renk ölçümleri de yapılabilmektedir.

Ölçümler CIE tavsiyelerine mükemel uyumluluk sağlayan d/8 geometride geniş bir dalga boyu aralığında yapılabilmektedir. Farklı çapa sahip ölçüm gözleri ihtiyaca göre seçilmektedir. Mevcut spektrofotometre ile aynı anda parlaklık bileşeni dahil (SCI) ve hariç (SCE) durumları için ölçüm sonucu alınabilmekte, benzer şekilde UV dahil (UVI) ve UV- hariç (UVE) sonuçları da aynı anda görülebilmektedir. Cihaz ile yapılan ölçümlerden TS EN İSO 10548-16 standardının gerektirdiği veriler elde edilebilmektedir. Cihazın ölçüm sisteminde, L ekseni, L=100 için beyaz ve L=0 için siyah arasındaki renkleri, a ekseni -a için yeşil ile +a kırmızı arasındaki renkleri ve b ekseni ise -b için mavi ile +b için san arasındaki renkleri göstermektedir. Δe değeri ise ölçümlerin standarda göre renk farklılığını ifade eder.

Civa Porozimetresi (por miktarı ve boyutu)

Civa porozimetresi, toz veya yığınsal numunelerde por boyutu, por boyut dağılımı ve yüzey alanı ölçümleri ile kütlesel yoğunluk tayininde kullanılmaktadır. Ölçüm, civa gibi reaktif ve ıslatıcı olmayan bir sıvının, yeterli basınç uygulanmadığı takdirde ince porlara giremeyeceği prensibi üzerine kuruludur. Numune, ölçüm hücresine yerleştirildikten sonra sistem vakuma alınır ve hücreye civa doldurulur. Cihaz, uygulanan basınca karşı hücrede azalan cıva miktarını, hücre uçları arasındaki kapasitans değişiminden tayin eder. Por boyutu ise basıncın fonksiyonu olarak hesaplanır. Cihazda ölçülebilir por boyut aralığı: 0-50 psi basınç aralığında 900 - 4.26 μm, 0-1500 psi basınç aralığında 10.66 - 0.142 μm ve 0-maksimum basınç aralığında 10.66 - 0.0036 μm'dir.

BET ile Yüzey Alanı Ölçümü

BET cihazı toz veya yığınsal numunelerde yüzey alanı ölçümleri ile nano, mezo ve makro por boyutu ve por boyut dağılımı analizlerinde kullanılmaktadır. Ölçüm, katı maddelerin yüzey enerjileri nedeni ile atmosferdeki gaz moleküllerini adsorplama prensibi üzerine kuruludur. Cihaz, numune yüzeyini tek bir moleküler tabaka kaplamak için gerekli gaz miktarını tayin etmekte ve Brunauer, Emmett ve Teller (BET) teorisini kullanarak yüzey alanını hesaplamaktadır.

Profilometre ile pürüzlülük ölçümü

Özellikle düz yüzeyli numuneler için uygun olmakla birlikte belli sınırlar içinde üç boyutlu parçaların analizi yapılabilmektedir. Yüzeyde 5.6 mm'lik bir doğru boyunca 0,5 µm çaplı elmas uçla tarama yapılıp pürüzlülük profili elde edilmektedir. Temel pürüzlülük parametreleri olan Ra, Rz, Rmaks değerleri µm cinsinden ölçülebilmektedir. Fiziksel bir test olup numune yüzeyinde herhangi bir tahribat oluşturmamaktadır.**Analiz talebinde bulunursanız lütfen sayfa sonundaki "Analiz Talep ve Numune Gönderim Formu"' nu numuneleriniz ile birlikte SAM' a ulaştırınız.

Detay

  • Kategori: Teknolojik Destek
  • Tarih: 16 Şubat 2017 - Perşembe
  • Sosyal Medyada Paylaş

Resimler

SERAMİK ARAŞTIRMA MERKEZİ  - SAM A.Ş.

Bağlantılı Diğer Haber / Duyurular